Nowoczesne techniki informatyczne w Logistyce

CzłowiekIdea:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobami przekazywania danych logistycznych przedsiębiorstwa. Na warsztatach uczestnicy wyjaśnią problemy wymiany informacji między różnymi magazynami, które stanowią ogniwa łańcucha dostaw, poprzez EDI i katalogi elektroniczne, ułatwiające pozyskiwanie danych o przemieszczanych towarach i ich aktualnej lokalizacji. Na szkoleniu omówione zostaną najnowsze trendy w rozwiązaniach identyfikacji, reguły wykorzystania technik radiowych w automatycznej identyfikacji na bazie elektronicznego kodu produktu. Uczestnicy zapoznają się z zasadami doboru i wykorzystywania sprzętu do automatycznej identyfikacji. Specjalnie dobrane ćwiczenia wykonywane pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie kompetencji. Ćwiczenia skonstruowane są tak, by maksymalnie usprawnić utrwalenie nabytej w trakcie szkoleń wiedzy. Po zakończeniu szkoleń każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie pracować w programie Microsoft Excel wykorzystując poznane na szkoleniach funkcjonalności programu.

CzłowiekProfil słuchacza:

Szkolenia przeznaczone są dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych, związanych z zarządzaniem logistycznym w przedsiębiorstwie, osób biorących udział we wdrażaniu i projektowaniu logistycznych systemów informatycznych i pracowników odpowiedzialnych za procesy inwentaryzacyjne, kierowników działów magazynowych i materiałowych, kierowników i pracowników komórek zajmujących się indeksowaniem i inwentaryzacją majątku, pracowników przedsiębiorstw, w których zamierza się wprowadzić nowe techniki informatyczne dla obsługi procesów logistycznych, pracowników działów IT odpowiedzialnych za utrzymanie baz magazynowych, pracowników przedsiębiorstw, w których osiągnięto już pewien pułap możliwości zarządzania w oparciu o istniejący system informatyczny i występuje konieczność jego rozwoju/wymiany

MonetyCENA: 350 zł / osoba

Co nas wyróżnia?

Personalizacja szkoleń

Wychodząc naprzeciw oczekiwań klientów starannie przygotowujemy programy szkoleniowe tak aby szkolenie było idealną odpowiedzią na wymogi uczestników. Wyróżnia nas przeprowadzana indywidualna analiza potrzeb Klienta, na podstawie której dostosowujemy charakter szkolenia do oczekiwań uczestników, uwzględniając ich kompetencje. Dzięki takiemu procesowi gwarantujemy sukces i pełne zadowolenie uczestnika szkolenia.

Trenerzy

Pragnąc zapewnić naszym klientom wysoką jakość organizowanych przez nas szkoleń współpracujemy z ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach. Praktycy, specjaliści, informatycy, certyfikowani trenerzy i egzaminatorzy to nasz główny aut.

Zespół

Największą wartością naszej firmy to zespół – który tworzą ludzie z pasją i wielkim zaangażowaniem. To profesjonaliści, eksperci w swojej dziedzinie pracy. Jesteśmy zespołem który opiera rozwiązania na doświadczeniach i efektywności.

Doświadczenie

Autorskie programy szkoleniowe opierają się na wiedzy i dokonaniach uznanych trenerów w swoich dziedzinach gwarantują nam najwyższą jakość świadczonych usług. Wysoka efektywność zajęć pozwala uczestnikom na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy.