Projekt „Nowe kwalifikacje szansą na rozwój zawodowy”

Nr umowy: RPPK.09.05.00-18-0042/17-00

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Okres realizacji Projektu: 01.04.2018 r. – 30.06.2019 r.

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu są osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności osoby starsze i o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie), które uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze woj. podkarpackiego.

Cel projektu:

Celem Projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 102 osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych do 30.06.2019 r., zamieszkujących woj. Podkarpackie.

W ramach projektu oferujemy:

  • Kurs "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy" – 40 osób
  • Szkolenie "Przewóz rzeczy niebezpiecznych (ADR + cysterny)" – 60 osób
  • Szkolenie "Monter suchej zabudowy"- 30 osób
  • Szkolenie "Monter instalacji fotowoltaicznych" – 20 osób

Więcej informacji na stronie projektu pod adresem:

prawojazdy.isoft.biz.pl

Kontakt

Barbara Rok

Kierownik Projektu

Aneta Szczęsny

Specjalista ds. projektów unijnych

Marzena Zajdel

Specjalista ds. projektów unijnych

Co nas wyróżnia?

Personalizacja szkoleń

Wychodząc naprzeciw oczekiwań klientów starannie przygotowujemy programy szkoleniowe tak aby szkolenie było idealną odpowiedzią na wymogi uczestników. Wyróżnia nas przeprowadzana indywidualna analiza potrzeb Klienta, na podstawie której dostosowujemy charakter szkolenia do oczekiwań uczestników, uwzględniając ich kompetencje. Dzięki takiemu procesowi gwarantujemy sukces i pełne zadowolenie uczestnika szkolenia.

Trenerzy

Pragnąc zapewnić naszym klientom wysoką jakość organizowanych przez nas szkoleń współpracujemy z ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach. Praktycy, specjaliści, informatycy, certyfikowani trenerzy i egzaminatorzy to nasz główny aut.

Zespół

Największą wartością naszej firmy to zespół – który tworzą ludzie z pasją i wielkim zaangażowaniem. To profesjonaliści, eksperci w swojej dziedzinie pracy. Jesteśmy zespołem który opiera rozwiązania na doświadczeniach i efektywności.

Doświadczenie

Autorskie programy szkoleniowe opierają się na wiedzy i dokonaniach uznanych trenerów w swoich dziedzinach gwarantują nam najwyższą jakość świadczonych usług. Wysoka efektywność zajęć pozwala uczestnikom na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy.